Kalender

ALLE SAMLINGER VÅREN 2020 AVLYST i forbindelse med smittehensyn.

Neste gudstjeneste: Friluftsgudstjeneste/sommeravslutning søndag 21. juni. Mer informasjon kommer. 

Første gudstjeneste etter sommeren: Søndag 23. august

Søndag 6. september blir det årsmøte.

————

Gudstjenester
Vi har gudstjenester annenhver søndag kl 1100 i Kalbakken fritidssenter (i samme bygg som Grorud samfunnshus) på Kalbakken. Det er gode sjanser for en kopp kaffe og noe å bite i både før og etter gudstjenesten. Det er søndagsskole for barna under alle gudstjenestene.

Connect – Bønnemøter

Vi samles til bønnemøter i hjemmene stort sett annenhver søndag (den søndagen det ikke er gudstjeneste). Bønnemøtene varer fra 11.00-12.00. Følg med på våre facebooksider for oppdatert informasjon.

LilloKids

Klubb for barn fra 2. klasse og oppover. Fredager klokka 18-20, i Stovner kirke. Det blir samling med andakt og bønn, aktiviteter/konkurranser, og mat.

Vollebekk Barnegym

Hver tirsdag kl. 17-18 på Vollebekk skole – for alle barn fra 1-6 år! Aktiviteter, andakt, lek og moro. Sjekk ut facebooksidene for mer informasjon.