Julaften i Lillokirken

Photo by Gary Spears on Pexels.com

Hjertelig velkommen til Julaftengudstjeneste i Lillokirken fredag 24. desember klokka 1400 i Grorud Samfunnshus. Grete Yksnøy Martinsen taler og vi gleder oss til å markere julehøytiden sammen – både store og små! Arrangementet er et samarbeid mellom Lillokirken og Misjonssalen her i Oslo. Det er maks 50 deltagere i henhold til retningslinjene for smittevern. Meld deg på ved å bruke lenka under:

http://www.checkin.no/event/39314/julaftengudstjeneste-i-lillokirken

Litt mer om smittevern etc:
* Vi har god plass i lokalet til å holde rikelig avstand.
* Alle voksne skal ha på munnbind når de ikke sitter på sin faste tilviste plass.
* Navn og tlf på alle som er til stede registreres ved ankomst. Oversikten oppbevares i 10 dager, før den destrueres.
* Det blir registrert hvem som sitter hvor
* Kom gjerne i litt god tid før kl 1400. Da blir det lettere å få god orden på registrering og avstand.
* Vi har håndsprit godt tilgjengelig – bruk denne.
* Alle skal holde minst 1 meters avstand til andre (de som er fra samme husstand/familie kan sitte tettere sammen).
* Hvis noen utvikler sykdom 1-2 dager etter arrangementet, meld fra til Håvard Måseide på tlf: 93066374.
* Følgende personer kan ikke delta:
– De som har symptomer på luftveisinfeksjon
– De som er i karantene
– De som er i isolasjon


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s