Velkommen til nytt semester

Vi starter opp med gudstjeneste søndag 22. august, i Grorud samfunnshus. Vi starter klokken 11, og pastor Karsten Tollheim taler.

Photo by eberhard grossgasteiger on Pexels.com

Etter denne første søndagen fortsetter vi med gudstjenester annenhver søndag. Se nærmere oversikt i kalenderen. Hjertelig velkommen!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s