Semesterstart

Da ser vi frem til å møtes til høstens første gudstjeneste i Lillokirken! Du er hjertelig velkommen søndag 23. august kl 1100 på Grorud Samfunnshus. Knut Kåre Kirkholm taler og det blir søndagsskole for barna. Vel møtt! Om du ikke har vært i Lillokirken før er du ekstra velkommen! NB! Vi har flyttet arrangementet inn i storstua på Grurud Samfunnshus. Det betyr at vi har god plass til alle samtidig som det blir enklere å ta gode smittevernmessige hensyn.

Informasjon om gjeldende restriksjoner:

* Navn på alle som er til stede blir notert ved ankomst. Oversikten oppbevares i 10 dager, før den destrueres.
* Kom gjerne i litt god tid før kl 11. Da blir det lettere å få god orden på registrering og avstand.
* Vi har håndsprit godt tilgjengelig – bruk denne. Møtevertene sprayer alle hender på vei inn.
* Alle skal holde 1 meters avstand seg imellom. Men de som er i husstand/familie kan sitte tettere sammen.
* Hvis noen utvikler sykdom 1-2 dager etter arrangementet, meld fra til Håvard Måseide på tlf: 93066374


* Følgende personer kan ikke delta:
– De som kan være korona-syke
– De som har symptomer på luftveisinfeksjon
– De som er i karantene

Lillokirken er Norsk Luthersk Misjonssambands nye menighet i Groruddalen/Oslo. Vi holder til på Grorud Samfunnshus på Kalbakken.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s