Kjære alle i Lillokirken

Her kommer en hilsen og litt informasjon fra styret. Vi håper at det står bra til med dere, at dere er friske og holder ut! Det ser ut til at det drøyer en god stund til før vi kan samles som normalt, men i mellomtiden håper vi at vi klarer å finne måter å holde kontakt på, og ta vare på hverandre.

Vi håper det kan la seg gjøre å gjennomføre en liten friluftsgudstjeneste og sommeravslutning søndag 21. juni. I denne omgang oppfordrer vi dere til å holde av datoen, så kommer vi tilbake med tid, sted og program når det nærmer seg. Så er dette selvsagt med forbehold om hva som vil være rådende anbefalinger fra myndighetene.

Årsmøte utsettes til søndag 6. september. Valgkomiteen er godt i gang med å skaffe kandidater både til styrevalg og valgkomite, og styret jobber med årsmøtedokumenter. Vi forbereder der blant annet en sak om mulig opprettelse av et tilsynsråd, noe som kan bli aktualisert i forbindelse med eventuell ansettelse av pastor til høsten. Prosessen med å få på plass pastor er forøvrig i gang, men kan bli litt forsinket som følge av omstendighetene.

Siden det produseres så mye bra gudstjeneste- og annet innhold fra NLM, har vi foreløpig ikke laget eget opplegg og digitale samlinger internt for Lillokirken. Vi anbefaler alle å få med seg NLMs gudstjenester på www.live.nlm.no, NLMs søndagsskole på www.nlm.no/sondagsskole, og søk gjerne opp Chris Duwe på youtube eller facebook i ukedagene. Fra neste uke sendes det en times program med Øystein&Chris der live hver dag kl 15. Lørdag 26. April arrangerer NLM digital misjonsbasar med sending fra kl 1800 og utover. Bli gjerne med på det!

Så har vi noen oppfordringer:

 • Ta vare på hverandre! Ta gjerne en ekstra telefon, send en melding – både når du har hjelp/selskap å tilby, og når du trenger det!
 • Ta gjerne initiativ til å samles digitalt på zoom eller teams – både til sosialt og åndelig påfyll
 • Legg gjerne opp til egen Connect-samling hjemme, der dere ber spesifikt for Lillokirken. La oss huske å be for
  • hverandre – om beskyttelse, om å bli bevart og om å bli brukt – også i denne tiden
  • barna, og særlig de som er med i Lillokids og på familieverksted
  • prosessen med ansettelse av pastor
  • naboer og kolleger som ikke er kristne, at de får øye på Jesus i denne tiden
 • Fortsett givertjenesten din – vippsnummeret til Lillokirken er det samme som før og lett å søke opp. Så er det kanskje flere av oss som til nå ikke har surret oss til å opprette fordelt giveravtale, som er den faste givertjenesten vår. Der går halvparten av det vi gir til Lillokirken, og halvparten til NLMs øvrige arbeid. Da har man kanskje litt ekstra god tid i disse dager til de få tastetrykkene det er å få orden på dette. Send en mail til giver@nlm.no om endring/oppretting av giveravtale der du oppgir beløp og Lillokirken som mottaker i din fordelte giveravtale. Minner om den gjeve premien man kan vinne – gavekort på Bislett kebab på 500 kr.

I Forkynneren 3 står det om at det er en tid for alt, her er noen av versene derfra:

Alt har sin tid, det er en tid for alt som skjer under himmelen:
en tid for å fødes, en tid for å dø,
en tid for å plante, en tid for å rykke opp,
en tid for å drepe, en tid for å lege,
en tid for å rive ned, en tid for å bygge,
en tid for å gråte, en tid for å le,
en tid for å sørge, en tid for å danse,
en tid for å kaste stein, en tid for å samle steiner,
en tid for å ta i favn, en tid for å la favntak være,
en tid for å lete, en tid for å miste,
en tid for å bevare, en tid for å kaste,
en tid for å rive i stykker, en tid for å sy sammen,
en tid for å tie, en tid for å tale,
en tid for å elske, en tid for å hate,
en tid for krig og en tid for fred.

Hva har den som arbeider, igjen for alt sitt strev? 

Jeg så det vonde strevet som Gud har gitt menneskene.
Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid.
Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte.

Likevel kan ikke mennesket fatte det Gud har gjort fra begynnelse til slutt. 

Så får vi stole på at alle tider er i Guds hender, også disse tidene vi er inne i nå.

Må Gud velsigne dere hver enkelt!

Med vennlig hilsen alle oss i styret


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s