Godt nytt år!

springtimeSolen har snudd, og kalenderen er oppdatert med datoer og talere for vårsemesteret. Og mens vi sammen går lysere tider i møte er du hjertelig velkommen på gudstjeneste, eller et annet arrangement i Lillokirken-regi. Vi har barnegym for de på 1-6 år på Vollebekk skole hver tirsdag kl. 17-18, Lillokids for 2. klasse og oppover en fredag i måneden på Stovner,  eller Connect – en bønnesamling i hjemmene de søndagene det ikke er gudstjenester på Kalbakken.

Vi sees!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s